Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

DILÌBBARA CONSIGLIO CUMUNALI : CUNFERIMÈNTU DI LA CITTADINANZIA ONORARIA A LU MILITE IGNOTU

Allegati (1)