Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
Articoli (6)
Li réguli nói in Saldìgna da la dì 7 di Friagghju 2022
Allegati (1)


Li réguli nói in Saldìgna DA LA PRIMMA DÌ FRIÀGGHJU DI LU 2022
Allegati (1)


Corsu di Linga GaddhurÉsa
Allegati (1)


DILÌBBARA CONSIGLIO CUMUNALI : CUNFERIMÈNTU DI LA CITTADINANZIA ONORARIA A LU MILITE IGNOTU
Allegati (1)


Ciurràta mondiali contr’a la violènzia innant’a li fèmini
Allegati (1)


Locandina orario sportello linguistico gallurese
Allegati (1)