Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
Articoli (8)
Bandiu Cioani Vispi
Allegati (1)


TRABÀDDHI DI MANUTENZIÒNI ABBANOA 16 MALZU
Allegati (1)


Li réguli nói in Saldìgna da la dì 7 di Friagghju 2022
Allegati (1)


Li réguli nói in Saldìgna da LA PRIMMA DÌ FRIÀGGHJU 2022
Allegati (1)


ISCRIZIONI ILLA LISTA DI LEVA DI CIÒANI NATI ILL’ANNU 2005
Allegati (1)


LA TELEVISIÒNI È CAMBIÈNDI,
Allegati (1)


CALENDÀRIU DI ACCAPITÀ L’ALGA GHJANNA A GHJANNA
Allegati (1)


CORSU DI LINGA GADDHURESA
Allegati (1)